Suzanne Nessim. About

SuzanneNessim

Mitt behov av det sköna har varit livslångt men har genom livet sökt nya källor och inspirationer relaterade till mina erfarenheter och intellektuella förflyttningar. Jag dras till att använda det banala och det arketypiska för att undersöka och visa dess komplexitet. Det är ett farligt projekt, det är lockande men också svårt.

Men när det lyckas att komma bakom den banala ytan, när skönheten skymtar som det lyckliga resultatet av konstnärligt arbete, då räddar det mig, ingjuter hopp och känns lite som en seger.

"A Rose Is A Rose Is A Rose – And Then Not A Rose"

I samband med Rosenmålningarna:

Just på grund av min besatthet av rosor, tog det mig många år att våga använda dem i mitt måleri. Deras skönhet är ”loveliness extreme”, som Stein fortsätter sin fras. Sådan skönhet är svår att hantera konstnärligt – och därför spännande att brottas med.